Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrole 2014

Data publikacji: 26-03-2014 14:31

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI

WNIOSKI
I ZALECENIA

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ

 1.

20-21.03.2014  i 25.03.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Witosa 21, 69-200 Sulęcin

 

Inspektor Kontroli ZUS - Franciszek Kujawiński,

    Upoważnienie nr      1120140300191
z dnia 04.03.2014 r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

brak

brak

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:31 przez
czytany: 1104

Rejestr zmian