Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrola Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Data publikacji: 13-06-2016 00:00

1. Kontrolę przeprowadziły:

Specjalista Małgorzata Pacek – Kierownik zespołu, Specjalista Elżbieta Głuchowska  - Członek zespołu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

17-20.05.2016 r.

3. Zakres Kontroli:

Zakresem kontroli zostały objęte przebieg i sposób realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie nr DRUK-5003-11668/13 zawartej w dniu 12.04.2013 r.  oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w wysokości 10 000,00 PLN, otrzymanej z Instytutu w ramach Programu Operacyjnego : „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej. Priorytet III – Filmowe inicjatywy lokalne” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą : DKF Megaron – dofinansowanie działalności. Czynności kontrolne obejmowały okres 02 stycznia 2013 r. – 30 grudnia 2013 r.

4. Zalecania:

Brak zaleceń.

 
opublikował:
ostatnie zmiany: 30-06-2016 09:56 przez
czytany: 656

Rejestr zmian