Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrola ZUS

Data publikacji: 10-05-2016 00:00

1. Czas trwania kontroli:

16,18,22-03-2016 r.

2. Jednostka kontrolująca:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp.
Wydział Kontroli Płatników Składek,
ul. Witosa 21, 69-200 Sulęcin

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę/ upoważnienie:

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariola Gomoła,
legitymacja służbowa nr 04034, na podstawie upoważnienia nr 1120160300261
wystawionego 15 marca 2016 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Zakres kontroli:

1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany
jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

5. Wnioski i zalecenia:

Brak zaleceń.

6. Termin realizacji zaleceń:

Brak.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-09-2016 14:43 przez
czytany: 686

Rejestr zmian