Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrola ZUS

Data publikacji: 05-05-2022 00:00

1. Kontrolę przeprowadziła: inspektor Magdalena Czeczot leg. służbowa nr 04032 na podstawie upoważnienia nr 1120220300041 z dnia 17.03.2022

2. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 28-31.03.2022, 1,4-6.04.2022

3. Zakres kontroli: - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpeczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (styczeń 2019-grudzień 2019), - ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

4. Wnioski i zalecenia: protokół kontroli - znak pisma 112022030004PRO001 z dnia 06.04.2022

5. Termin realizacji zaleceń: protokół kontroli - znak pisma 112022030004PRO001 z dnia 06.04.2022

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-05-2022 11:34 przez
czytany: 379

Rejestr zmian